Nieuw: Themadossiers Mediawijsheid voor de vakvaardigheden Mens en Maatschappij

Mediawijsheid

 

 

De redactie van LES 2.0 zocht uit de collectie van Beeld en Geluid grappig, schokkend en ontroerend audiovisueel materiaal en zette dat bij elkaar in drie nieuwe themadossiers voor het vak Mens & Maatschappij, Aardrijkskunde, Geschiedenis en Economie. Met de dossiers krijgen de leerlingen de vakvaardigheden onder de knie. En ze worden er nog mediawijzer van ook.

 

Mediawijsheidcompetenties

Mediawijsheid is de verzameling competenties die men nodig heeft om actief en bewust deel te nemen aan de mediasamenleving. Wanneer mediawijsheid binnen het onderwijs geïntegreerd wordt in de gewone lessen en niet als apart thema behandeld wordt, is het effect op leerlingen groter. Deze themadossiers helpen u daarbij.

 

Opbouw Themadossiers

De fragmenten uit het dossier zijn direct toepasbaar in de les, want ze zijn vergezeld van prikkelende opdrachten en activerende werkvormen. Door de fragmenten te verwerken met deze opdrachten, oefenen uw leerlingen de vastgestelde vakvaardigheden. Tegelijkertijd verwerven ze, haast ongemerkt, de competenties waarmee ze mediawijzer worden.

 

Direct aan de slag met de themadossiers:

 

Vakvaardigheden

De drie themadossiers van Beeld en Geluid zijn ontwikkeld voor de vakken Mens & Maatschappij, Aardrijkskunde, Economie en Geschiedenis in de onderbouw havo/vwo. In de themadossiers komen de vakvaardigheden ‘Betekenisvolle vragen stellen’, ‘Onderzoeksvaardigheden’ en ‘Bronnen gebruiken’ aan bod.

 

Kijk hier voor meer informatie over de te behandelen vakvaardigheden: