Nieuws

LES 2.0 bij de VU in Amsterdam

Mindmap VU Amsterdam

De KNAG Onderwijsdag  (dit jaar met LES 2.0) vond plaats op 8 december aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De organisatie was in handen van het KNAG, de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en het Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit. Het thema van de dag 'Rijkdom van de Aarde' werd ingeleid door meteoroloog Reinier van den Berg en onderwijskundige Symen van der Zee. Daarna volgden lezingen en workshops met thema’s als: aardrijkskunde didactiek, ict, nieuwe ontwikkelingen, excursies, en gebruik van methoden. Doorlopend was er een bedrijvenmarkt, waar onder andere de grote uitgeverijen aanwezig waren met stand.

 

Met de workshop “LES 2.0: wel vrijheid maar geen risico’s?” gaf LES 2.0 de aftrap. De aanwezige aardrijkskunde docenten deden actief mee. De centrale oriëntatie door middel van een mindmap: 'De ideale digitale les', mondde uit in diverse en enthousiaste reacties. Nadat de resultaten waren samengevat op een krijtbord (onder andere: “gebruik kaarten, gebruik technologie zoals Google earth, zet in op interactiviteit, gebruik bronnen en koppel ze aan het niveau van de individuele leerling, zorg voor een duidelijk klikpad voor leerlingen zodat ze niet afdwalen, geef ook feedback, let op de uitdaging, houd het leerrendement in de gaten, en nog veel meer”) volgde de stap naar LES 2.0.

 

Vanuit het perspectief van de aardrijkskundedocent kwam LES 2.0 in beeld. Met concrete voorbeelden van de verschillende type leermaterialen werd stap voor stap de visie van LES 2.0 op ‘een ideale digitale les’ duidelijker. En het mooie was ook dat er antwoorden en suggesties uit naar voren kwamen die aansloten bij de resultaten van de mindmap. Afsluitend volgde een vragenronde. De reacties waren goed. Aan alle aardrijkskundedocenten van Nederland: veel succes met het gebruik van LES 2.0 en tot ziens (bij Beeld en Geluid / de volgende KNAG onderwijsdag 2012? / bij beurzen of congressen / of op locatie tijdens een workshop of presentatie)!